Warsztaty dla uczniów i studentów.

Niemal każdy uczeń szkoły średniej boryka się dziś z wyborem dalszej ścieżki zawodowej bądź odpowiedniego kierunku kształcenia. Z pewnością wielu z Was zadaje sobie bardzo ważne pytania życiowe: „co lubię robić?”, „kim  chciałbym zostać?”, „do jakiej pracy się nadaję?”, „jaka praca będzie przynosiła mi satysfakcję?”. Brak odpowiedzi na tak postawione problemy utrudnia podejmowanie dobrych decyzji o przyszłości, być może u niektórych z Was powoduje strach i poczucie niepewności o swoją przyszłość.
Dzieląc się naszym doświadczeniem na rynku pracy – zarówno w kontaktach z pracodawcami jak i z kandydatami do pracy, prowadzimy szkolenia dla uczniów szkół średnich i studentów na temat wyboru ścieżki zawodowej zgodnej z naturalnymi predyspozycjami zawodowymi i osobowościowymi.

 

Cel i harmonogram szkolenia


1.    Podczas warsztatów chcemy rozpoznać naturalne typy osobowości wszystkich uczestników spotkania - używając profesjonalnych testów wykorzystywanych między innymi podczas selekcji kandydatów do pracy, a następnie na podstawie wyszczególnienia mocnych i słabych stron, odniesiemy je do obowiązków zawodowych, które najlepiej korespondują z otrzymanymi profilami uczestników. Podamy przykłady zawodów odpowiednich dla każdego uczestnika, pokażemy propozycje ścieżek zawodowych związanych z każdym z typów osobowości.

 

2.    Omówimy również różnice w rozumieniu takich pojęć jak: temperament, osobowość, charakter, inteligencja. Dzięki temu będziemy mogli wyjaśnić pojęcie „kompetencji”, które jest nieodłączną częścią rozwoju zawodowego.

 

3.    Przedstawimy z perspektywy praktyków aktualne wymagania wobec kandydatów biorących udział w procesach selekcji, rekrutacji i oceny kompetencji do pracy. Odpowiemy także na wszelkie pytania uczestników związane z poruszaniem się po rynku pracy – w tym również na temat oczekiwań pracodawców i firm rekrutacyjnych.

 

Zachęcamy Was do organizacji szkolenia w Waszej szkole. Czas trwania warsztatów: 3 godziny.

 

1. Zbierz min. 10 chętnych uczniów ze swojej szkoły.
2. Napisz że jesteście zainteresowani udziałem w naszych warsztatach na adres ribes@ribes.pl.
3. W mailu podaj nr telefonu a my skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
4. Jeżeli otrzymamy zgodę Dyrekcji, warsztaty zoragnizujemy w Twojej szkole.

 

Cena dla uczniów i studentów: 80 zł/osoba