Szkolenia

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Naświetlenie typowych zdarzeń, które mogą być ogniskiem zachowań mobbingowych. Przedstawienie kilku przykładowych procesów sądowych, w których złożono powództwo z powodu mobbingu.

 

Ribes Doradztwo jako operator szkoleniowy

Usługa skierowana do firm, które widzą potrzebę uporządkowania i uproszczenia współpracy w zakresie realizacji szkoleń, wyprowadzając jednocześnie poza firmę część obowiązków związanych z organizacją działań rozwojowych.

Outplacement – profesjonalne wsparcie dla zwalnianych pracowników

Szkolenie dla menedżerów i służb personalnych firm przygotowujących się do przeprowadzenia zwolnień monitorowanych.
 

Outplacement trudne rozmowy - wręczanie wypowiedzeń, rozmowy zwalniające

Szkolenie dla menedżerów i służb personalnych przygotowujące do wręczania wypowiedzeń, prowadzenia rozmów oceniających i dyscyplinujących oraz komunikowania zmian.

 

Warsztaty dla uczniów i studentów na temat wyboru dalszej ścieżki zawodowej bądź edukacyjnej