Outplacement trudne rozmowy

Cel szkolenia:

Z uczestnikami szkolenia chcemy omówić główne reakcje pracowników na wiadomość o zwolnienienu. Przekazujemy wiedzę na temat przebiegu spotkań, roli prowadzącego oraz pracowników działu HR. Budujemy wraz z uczestnikami schemat rozmowy zwalniającej w zależności od powodu wręczania wypowiedzenia (likwidacja stanowiska, restrukturyzacja, powody efektywnościowe i/lub dyscyplinarne). Opracowujemy listę typowych pytań osób otrzymujących wypowiedzenie oraz scenariusz odpowiedzi dostosowanych do sytuacji.

Efekt szkolenia:

Poprzez aktywny wkład grupy w opracowanie scenariusza spotkania zwalniającego oraz udział w symulacjach rozmowy zwalniającej, uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, zawierających elementy oceniające oraz zakończonych wręczeniem wypowiedzenia. Prezentacje filmowe i przekazana wiedza przyczynią się do radzenia sobie z zachowaniami wywołującymi stres u prowadzącego jak i u adresatów tego typu spotkań. 

Realizujemy:
Szkolenia i warsztaty dla kadry kierowniczej i zarządów
Szkolenia dla pracowników wręczających wypowiedzenia
Szkolenia i warsztaty dla działów HR


Zadzwoń lub napisz i zamów ofertę