Outplacement


NASZE DOŚWIADCZNIE W REALIZACJI PROGRAMÓW OUTPLACEMENTU:


1.    Udział w kilkunastu ogólnopolskich programach outplacementu grupowego, indywidualnego i mieszanego

       przeprowadzonych na terenie całego kraju w branżach: spożywczej, produkcyjnej, finansowej, FMCG
2.    Przeszkolenie kilkuset kierowników, menedżerów i specjalistów HR na etapie wstępnym do realizacji            
       outplacementu z tematyki: „Trudne rozmowy w biznesie: rozmowy oceniające, zwalniające i wręczanie 
       wypowiedzeń”

3.    Organizacja i prowadzenie warsztatów „ABC rynku pracy” dla około 1500 uczestników projektów na terenie
       całego kraju

4.    Indywidualne doradztwo kariery i rekonwersji dla zwalnianych pracowników
5.    Przygotowanie kilkunastu grup w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej


Kiedy w firmie pojawia się konieczność redukcji zatrudnienia, nie musi ona oznaczać zaniku troski o pracowników. Również w trakcie planowanej restrukturyzacji, niezwykle ważny jest pozytywny wizerunek firmy na rynku oraz utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów.


Przeprowadzenie programu wsparcia dla zwalnianych osób może w perspektywie czasu okazać się jedną z ważniejszych decyzji łagodzących naturalnie pojawiające się obniżenie zaufania ze strony pozostających pracowników. Jest również wyrazem odpowiedzialności pracodawcy za odchodzącego pracownika, mającego w przeszłości istotny wkład w rozwój organizacji.


Usługi outplacementu realizowane przez Ribes Doradztwo organizowane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Klientów. Oferujemy zarówno rozbudowane projekty doradczo szkoleniowe dla większych grup pracowniczych jak i programy indywidualne. Prowadzimy także wsparcie merytoryczne działów personalnych i menedżerów odpowiedzialnych za opracowanie i przeprowadzenie zwolnień. Główne elementy naszej oferty to:


o    Kompleksowa organizacja i prowadzenie projektów outplacementu grupowego
o    Indywidualna programy rozwoju i rekonwersji kariery
o    Szkolenia dla uczestników programu, m.in: rynek pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna
o    Analiza rynku i poszukiwanie ofert pracy dla uczestników programu
o    Szkolenia i doradztwo dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą


A także szkolenia wprowadzające do projektu:


o    Przygotowanie firmy do przeprowadzenia outplacementu
o    Przygotowanie działów HR i menedżerów do przeprowadzenia spotkań zwalniających
o    Programy Dobrowolnych Odejść jako alternatywa dla zwolnień


 Zamów ofertę