Ribes Doradztwo


Marka obecna na rynku polskim od 2011 roku. Specjalizujemy się w usługach doradczych w obszarze wybranych elementów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Kluczowe doświadczenia Ribes Doradztwo:

Przeciwdziałanie mobbingowi

1.    Prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy
       łącznie dla ponad 1000 uczestników - czytaj wiecej

2.    Opracowywanie biuletynów i procedur antymobbingowych
3.    Diagnoza klimatu organizacyjnego - badania opinii pracowniczej w obszarze mobbingu

 

Rekrutacja, ocena i rozwój pracowników

 
1.    Projekty rekrutacyjne dla firm poszukujących specjalistów i menedżerów - czytaj więcej
2.    Prowadzenie wieloskładnikowej oceny kompetencji pracowników  Assessment / Development Centre
3.    Opracowanie/stworzenie opisów stanowisk pracy
4.    Opracowywanie i wdrażanie systemu ocen okresowych w firmie
5.    Prowadzimy warsztaty dla kierowników i służb personalnych wprowadzające do wdrożenia poszczególnych procedur
       zarządzania zasobami ludzkimi

 

Wsparcie działów personalnych

1.    Wsparcie w realizacji działań strategicznych wobec pracowników - czytaj więcej
2.    Realizacja zadań dotyczących doboru oceny i rozwoju pracowników
3.    Opracowywanie i wdrażanie procedur HR
4.    Wsparcie menedżerów w podejmowaniu decyzji personalnych


Outplacement

1.    Udział w kilkunastu ogólnopolskich programach outplacementu grupowego, indywidualnego i mieszanego
       przeprowadzonych na terenie całego kraju - czytaj więcej

2.    Przeszkolenie kilkuset kierowników, menedżerów i specjalistów HR z tematyki: „Trudne rozmowy w biznesie:
       rozmowy oceniające, zwalniające i wręczanie wypowiedzeń”

3.    Organizacja i prowadzenie warsztatów „ABC rynku pracy” dla około 1500 uczestników projektów na terenie
       całego kraju

4.    Indywidualne doradztwo kariery i rekonwersji dla zwalnianych pracowników
5.    Przygotowanie kilkunastu grup w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej


Firmę prowadzi Daniel Binda - ekspert w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 15 lat doświadczenia zawodowego, zdobywanego i rozwijanego w firmach konsultingowych na stanowisku Menedżera Projektów HR. Jego specjalizacja to: planowanie zatrudnienia i dobór pracowników, ocena i rozwój kompetencji, restrukturyzacja zatrudnienia i programy outplacementu, procedury HR oraz organizacja administracyjna działów personalnych. Doświadczenie zdobywał realizując projekty między innymi dla pracowników: Jonhson&Jonhson, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, SKOK Stefczyka, Tauron Dystrybucja, PKP Intercity. W latach 2004-11 współrealizował także projekty doradcze, szkoleniowe i promocyjne współfinansowane ze środków unijnych. Szczególny obszar jego specjalizacji to usługi outplacementu - czyli pomocy dla zwalnianych pracowników w ponownym wejściu na rynek pracy. Przez ostatnie 15 lat zrealizował kilkanaście projektów zarówno komercyjnych jak i współfinansowanych ze środków UE, dzięki czemu zdobył wiedzę i doświadczenie na poziomie eksperckim. W obszarze outplacementu pracował między innymi dla Górażdże Cement, Krajowej Spółki Cukrowej, Tesco Polska, Grupy Żywiec, Saint Gobain Glass czy Whirlpool. W 2010r. został współautorem Podręcznika Outplacementu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Ponadto, uznany specjalista w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Zajmuje się tą problematyką od 2004r. Współtworząc stronę mobbing.pl doradza głównie pracodawcom oraz prowadzi szkolenia dla pracowników. W latach 2007-08 uczestnik międzynarodowego projektu na temat przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracy, finansowanego z europejskiego programu DAPHNE. W zakresie przeciwdziałania mobbingowi przeprowadził szereg programów szkoleniowych dla pracowników pracujących w polskich instytucjach, urzędach oraz przedsiębiorstwach, (m.in. General Motors, Mostostal Zabrze, Ardagh Group, Sąd Rejonowy w Chorzowie, MPWiK Warszawa, UM Siemianowice Śląskie, Wielkopolski Park Narodowy, pracownicy placówek oświatowych – szkół, przedszkoli).   


Absolwent Socjologii o specjalizacji „Socjologia Pracy i Organizacji”. W pracy magisterskiej zajmował się tematem: „Proces selekcji i rekrutacji jako usługa firmy konsultingowej”. W 2006r. ukończył Szkołę Trenerów Zarządzania prowadzoną przez krakowskie Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania „MATRIK”.


Zamów ofertę