Mobbing – przeciwdziałanie zjawisku w miejscu pracy.

W obszarze przeciwdziałania mobbingowi realizujemy spotkania otwarte oraz szkolenia w siedzibie Klienta:


Szkolenia i warsztaty dla kadry kierowniczej
Szkolenia i warsztaty dla pracowników
Spotkania informacyjne dla dużych grup pracowniczych
Szkolenia dla członków Związków Zawodowych
Szkolenia dla działów HR, komisji antymobbingowych
Szkolenie e-learningowe - do zaimplementowania na platformie Klienta bądź zdalnie - z platformy Ribes

 

Najbliższe terminy szkoleń otwartych z tematyki przeciwdziałania mobbingowi:


Lublin          13.08.2018     Hotel Victoria
Rzeszów       14.08.2018     Hotel Ferdynand  
Białystok      20.08.2018     Hotel 3 Trio   
Łódź             21.08.2018    Hotel Ibis  
Bydgoszcz     22.08.2018    Hotel Brda  
Gdańsk         23.08.2018    Hotel Ibis  
Szczecin        24.08.2018    Novotel                   Pobierz szczegóły na temat szkoleń otwartych
Poznań          27.08.2018    Hotel Korel  
Wrocław        28.08.2018    Novotel  
Katowice       29.08.2018    Novotel  
Warszawa     30.08.2018    Golden Floor al. Jerozolimskie  
Kraków         31.08.2018     Novotel    
 


Cena szkolenia: 499 zł netto


Aby zapisać się na szkolenie wyślij e-mail na adres ribes@ribes.pl.

    1. W temacie skopiuj lub wpisz wybrane miasto i datę.

    2. W treści wiadomości podaj imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

    3. Przesłanie e-maila nie zobowiązuje do udziału w szkoleniu.

Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zainteresowania.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na: ribes@ribes.pl lub telefon: 600 004 508.

Program szkolenia otwartego:

1.    Czym jest mobbing?
2.    Cechy charakterystyczne mobbingu.
       a.    45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.
       b.    Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska.
       c.    Konflikt jako źródło mobbingu.
       d.    Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.
3.    Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.
       a.    Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
       b.    Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
       c.    Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.
4.    Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:
       a.    z zakresu codziennego zarządzania;
       b.    komunikacja w zespole;
       c.    zasady dotyczące kultury pracy;
5.    Reagowanie na mobbing.
       a.    Z punktu widzenia przełożonego
       b.    Z punktu widzenia obserwatora
       c.    Z punktu widzenia ofiary
       d.    Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.
6.    Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące mobbingu.
       a.    Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
       b.    Możliwe roszczenia i odszkodowania dla ofiar mobbingu
       b.    Przypadki wyjęcia odpowiedzialności po stronie pracodawcy
7.   Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.
8.   Procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie.
9.   Komisje antymobbingowe – zasady działania.

 

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zjawiska mobbingu. Scharakteryzowanie zachowań określanych jako mobbingowe oraz przedstawienie rysu społecznego zjawiska. Naświetlenie typowych zdarzeń w organizacjach, które mogą być ogniskiem zachowań mobbingowych. Przedstawienie kilku przykładowych procesów sądowych, w których złożono powództwo z powodu mobbingu. Sformułowanie podstawowych zaleceń pomagających w niwelowaniu zachowań mobbingowych w organizacjach.

Efekt szkolenia:

Wykształcenie w uczestnikach, na podstawie przytoczonej wiedzy i przykładów, umiejętności rozpoznawania zachowań mobbingowych. Nabycie przez uczestników wiedzy na temat praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Nabycie umiejętności odróżniania zachowań mobbingowych od innych trudnych sytuacji występujących na co dzień w miejscu pracy.


Prowadzimy szkolenia i doradztwo na terenie całego kraju.


Więcej na temat naszego doświadczenia w obszarze przeciwdziałania mobbingowi

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółową ofertą, skontaktuj się z naszą firmą!