Mobbing

Przeciwdziałaniem mobbingowi zajmujemy się od 2004 roku. Za naszym bogatym doświadczeniem stoją dziesiątki godzin szkoleniowych oraz szereg udzielonych porad indywidualnych. Prowadzimy szkolenia dla pracowników firm i instytucji pracujących na każdym szczeblu zawodowym i poziomie zarządzania. Odpowiadamy na zapotrzebowanie menedżerów, pracowników, związków zawodowych, działów personalnych oraz komisji antymobbingowych.

W tematyce przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowania oraz zarządzania konfliktem realizujemy:

- spotkania informacyjne/ warsztaty/ szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej
- wdrażanie procedur antymobbingowych w organizacji
- biuletyny informacyjne/szkoleniowe dla pracowników
- diagnozę zjawiska w miejscu pracy
- szkolenie e-learningowe - do zaimplementowania na platformie Klienta bądź zdalnie - z platformy Ribes

Realizujemy głównie szkolenia zamknięte - w terminach i lokalizacjach ustalanych zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Klientów chcących przeszkolić maksymalnie 1-6 pracowników zapraszamy także do zapoznania sie z terminarzem szkoleń otwartych.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych z tematyki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowania:

Lublin           Luty 2019 Hotel Victoria
Rzeszów      13.12.2018 Hotel Ferdynand
Białystok      Luty 2019 Hotel 3 Trio
Łódź            Luty 2019 Hotel Ibis
Bydgoszcz   Luty 2019 Hotel Brda
Gdańsk        14.12.2018 Hotel Ibis
Szczecin      17.12.2018 Novotel          Pobierz szczegóły na temat szkoleń otwartych
Poznań         Luty 2019 Hotel Korel
Wrocław       18.12.2018 Novotel
Katowice       21.12.2018 Novotel
Warszawa     20.12.2018 Golden Floor al. Jerozolimskie
Kraków         19.12.2018 Novotel

Cena szkolenia: 499 zł netto (+114,77 zł VAT)
Uczestnictwo w szkoleniu finansowane ze środków publicznych podlega zwolnieniu z VAT.

Aby zapisać się na szkolenie wyślij e-mail na adres ribes@ribes.pl.

1. W temacie skopiuj lub wpisz wybrane miasto i datę.
2. W treści wiadomości podaj imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
3. Przesłanie e-maila nie zobowiązuje do udziału w szkoleniu.

Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zainteresowania.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na: ribes@ribes.pl lub telefoniecznie pod nr.: 600 004 508.


Program szkolenia otwartego:

1. Czym jest mobbing?
2. Cechy charakterystyczne mobbingu.
    a. 45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.
    b. Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska.
    c. Konflikt jako źródło mobbingu.
    d. Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.
3. Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.
    a. Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
    b. Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
    c. Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.
4. Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:
    a. z zakresu codziennego zarządzania;
    b. komunikacja w zespole;
    c. zasady dotyczące kultury pracy;
5. Reagowanie na mobbing.
    a. Z punktu widzenia przełożonego
    b. Z punktu widzenia obserwatora
    c. Z punktu widzenia ofiary
    d. Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.
6. Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące mobbingu.
    a. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
    b. Możliwe roszczenia i odszkodowania dla ofiar mobbingu
    b. Przypadki wyjęcia odpowiedzialności po stronie pracodawcy
7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.
8. Procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie.
9. Komisje antymobbingowe – zasady działania.

Prowadzimy szkolenia i doradztwo na terenie całego kraju.

Zamów ofertę