Mobbing

Przeciwdziałaniem mobbingowi zajmujemy się od 2004 roku. Za naszym bogatym doświadczeniem stoją dziesiątki godzin szkoleniowych oraz szereg udzielonych porad indywidualnych. Prowadzimy szkolenia dla pracowników firm i instytucji pracujących na każdym szczeblu zawodowym i poziomie zarządzania. Odpowiadamy na zapotrzebowanie menedżerów, pracowników, związków zawodowych, działów personalnych oraz komisji antymobbingowych. 


W tematyce przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz zarządzania konfliktem realizujemy:

     
- spotkania informacyjne/ warsztaty/ szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej
      - wdrażanie procedur antymobbingowych w organizacji
      - biuletyny informacyjne/szkoleniowe dla pracowników
      - diagnozę zjawiska w miejscu pracy
      - szkolenie e-learningowe - do zaimplementowania na platformie Klienta bądź zdalnie - z platformy Ribes

Realizujemy zarówno szkolenia zamknięte - w siedzibie Klienta w godzinach pracy (również zmianowej) w terminach ustalanych indywidualnie do Państwa potrzeb, jak i szkolenia otwarte.


Najbliższe terminy szkoleń otwartych z tematyki przeciwdziałania mobbingowi:


Wrocław     4.12.2017    Novotel
Rzeszów     5.12.2017    Hotel Ferdynand   
Białystok    6.12.2017    Hotel 3 Trio    
Łódź           7.12.2017    Hotel Ibis   
Bydgoszcz   8.12.2017    Hotel Brda   
Gdańsk      11.12.2017    Hotel Ibis    
Szczecin    12.12.2017    Novotel                   Pobierz szczegóły na temat szkoleń otwartych
Poznań      13.12.2017    Hotel Korel   
Lublin        14.12.2017    Hotel Victoria   
Katowice    15.12.2017    Novotel   
Warszawa  18.12.2017    Golden Floor al. Jerozolimskie   
Kraków       19.12.2017    Novotel
    
 


Cena szkolenia: 499 zł netto


Aby zapisać się na dowolne szkolenie wyślij e-mail na adres ribes@ribes.pl.

    1. W temacie skopiuj lub wpisz wybrane miasto i datę.

    2. W treści wiadomości podaj imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

    3. Przesłanie e-maila nie zobowiązuje do udziału w szkoleniu.

 

Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zainteresowania.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na: ribes@ribes.pl lub telefon: 600 004 508.


Program szkolenia otwartego:

1.    Czym jest mobbing?
2.    Cechy charakterystyczne mobbingu.
       a.    45 cech mobbingu wg Heinza Leymana.
       b.    Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska.
       c.    Konflikt jako źródło mobbingu.
       d.    Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.
3.    Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.
       a.    Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu.
       b.    Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
       c.    Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska.
4.    Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:
       a.    z zakresu codziennego zarządzania;
       b.    komunikacja w zespole;
       c.    zasady dotyczące kultury pracy;
5.    Reagowanie na mobbing.
       a.    Z punktu widzenia przełożonego
       b.    Z punktu widzenia obserwatora
       c.    Z punktu widzenia ofiary
       d.    Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.
6.    Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące mobbingu.
       a.    Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
       b.    Możliwe roszczenia i odszkodowania dla ofiar mobbingu
       b.    Przypadki wyjęcia odpowiedzialności po stronie pracodawcy
7.   Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.
8.   Procedura antymobbingowa – zakres, stosowanie.
9.   Komisje antymobbingowe – zasady działania.
 


Prowadzimy szkolenia i doradztwo na terenie całego kraju.


Zamów ofertę