Dla kogo HR Asystent

Pakiet „HR Asystent” stanie się realnym wsparciem przedsiębiorstw, w których występują poniższe lub podobne potrzeby:

  • wszystkie decyzje dotyczące ZZL podejmują menedżerowie zarządzający całością biznesu, którzy niekiedy dostrzegają brak doradztwa ze strony menedżera personalnego;
  • decyzje i zadania dotyczące ZZL zlecone zostały do działu kadr i zaistniała potrzeba wsparcia lub dokształcenia pracowników kadrowych w aspektach „miękkich” tego obszaru;
  • firma prowadzi rekrutacje pracowników wobec czego jest zainteresowana obniżeniem kosztów publikowania ogłoszeń na głównych portalach internetowych;
  • firma chce zlecić niektóre części lub całość procesu rekrutacji i selekcji pracowników dlatego potrzebuje w tym obszarze elastycznie dopasowanych rozwiązań;
  • firma planuje wdrożenie lub korektę procedur ZZL i potrzebuje wsparcia merytorycznego w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian - np. przygotowania  i wdrożenia niezbędnych dokumentów i/lub przeszkolenie pracowników stosujących procedury; 
  • firma planuje realizację niektórych zadań ZZL z udziałem pracowników własnych przygotowanych przez zewnętrzną firmę doradczą;
  • specjalista na samodzielnym stanowisku ds. personalnych (np. HR Bussines Partner, Menedżer Personalny, Pracownik ds. Pracowniczych) dostrzega potrzebę częściowego wsparcia administracyjnego lub merytorycznego w realizowanych zadaniach;
  • menedżerowie dostrzegają potrzebę delegowania części obowiązków z obszaru ZZL na specjalistę ds. personalnych;

Korzyści pakietów "HR Asystent" - czytaj dalej

Zakres usług w ramach pakietów "HR Asystent" -czytaj dalej


Zamów ofertę